DE HORIZON IS HIER

“environment” in de ontvangsthal van de Rotterdamse Schouwburg en buiten op het schouwburgplein i.h.k.v. De Internationale Keuze van de Schouwburg 2007 met als motto “DE HORIZON IS HIER”


51°55´12,13˝ N 04°28´27,17˝ O

één en vijftig graden, vijfenvijftig minuten, twaalf seconden en 13 honderdste seconden Noorderbreedte. Vier graden, achtentwintig minuten, zeven en twintig seconden en 17 honderdste seconden Oosterlengte.


"Op basis van het motto “DE HORIZON IS HIER” en de strenge geo-metrie van de Rotterdamse Schouwburg heeft ruimtelijk vormgever Frans van der Horst door het aanbrengen van een assenstelsel (op basis van de coördinaten gevonden met Google Earth) de horizon letterlijk en figuurlijk in het hart van de schouwburg geplaatst.

Pal boven deze hal bevindt zich het toneel. Het meetkundig centrum van de toneelvloer wordt in vaktaal de Koperen Kees genoemd. Van daaruit worden het decor en de mis en scène bemeten. Daarmee is dit punt het hart van de theatrale handeling.

Het kruispunt van het assenstelsel in de hal is exact gelijk aan de positie van de Koperen Kees boven uw hoofd en laat zich vangen door boven-staande coördinaten. Met deze coördinaten kunt u door middel van haaks uitpassen exact bepalen waar u zich op deze aarde bevindt met een nauwkeurigheid van 30 centimeter!

Pak pen en papier. Kies een punt op de vloer en volg de tegelvoegen richting beide assen. Schrijf de twee gevonden coördinatenparen op, tel de honderdste seconden daarvan op en trek van de uitkomst de waarden van de Koperen Kees (13 N en 17O) af. Het gevonden coördinatenpaar zal uw positie zijn in de Rotterdamse Schouwburg tijdens de (Internationale) Keuze op deze aarde in 2007".

Geen opmerkingen: