VOOR DE TIJD VAN HET JAAR

ruimtelijke transformatie van de Bieslandse Polder tijdens een culturele klimaatsexcursie opgezet door stichting Sandersgeluk

een foto overzicht..


"…voor de tijd van het jaar’ is een kunst- en natuurproject waarbij deskundigen en kunstenaars samen met het publiek op zoek gaan naar de gevolgen van de klimaatverandering in de Bieslandse Polder. Deze polder is een prachtig voorbeeld van natuur in Nederland anno 2006 met aan de horizon de Ikea en op de achtergrond het geruis van de A13. Het publiek gaat met diverse deskundigen (o.a. boeren, medewerkers van het Hoogheemraadschap Delfland, wetenschappers van de TU Delft, mensen van Milieudefensie) de natuur in. De polder is voor ruimtelijk vormgever Frans van der Horst en theatermakers uitgangspunt en inspiratiebron geweest tot het maken van performances en installaties in het landschap. De expeditie houdt door deze combinatie van kunst en kennisoverdracht het midden tussen een educatief schoolreisje, locatietheater en een natuurwandeling in een beeldentuin. Dit alles om de klimaatverandering begrijpelijk te maken en terug te brengen tot een menselijke maat. “

Voor de ruimtelijke transformatie heb ik de Bieslandse polder benaderd als IKEA’s proeftuin cq. achtertuin

De tuin heeft een aantal landschapselementen die kenmerkend zijn voor klimaatsverandering. Binnen dit concept heeft Ikea vooruit lopend op wat ons te wachten staat deze elementen aangelegd om artikelen te kunnen ontwikkelen waardoor ook in de toekomst de veranderende leefomgeving voor de consument leef- en werkbaar zal zijn. Het streven is de veranderingen zo te benaderen dat deze als winst ervaren zullen worden. De proefopstellingen gemarkeerd door borden met het landschapselement als pictogram werden tijdens de excursie actief door de performers gebruikt


Geen opmerkingen: